Forundersøgelser samt prissat dispositionsforslag i f.b.m. etablering af nyt atletikstadion i fredet område ved Snekkerstenhallerne.

Disponering, fredningsforhold: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Helsingør Kommune
Kommune: Helsingør
Byggesum: 17 mio. kr.
Periode: 2007