Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er 2 baner i Valby Idrætspark, den ene til Amerikansk Fodbold, samt banen i Vanløse Idrætspark, blevet renoveret.

Alle 3 baner har i en længere periode været ubrugelige som følge af dårlige afvandingsforhold.

Banerne er gennemrenoveret med optimerede drænforhold, og nu fuldt funktionsdygtige og ibrugtaget.

Ny boldbane til fodbold samt amerikansk fodbold i Valby

Den nye bane til fodbold og Amerikansk fodbold i Valby