Som totalrådgiver for Københavns Ejendomme er der i hovedentreprise etableret ny 11:11-mands kunstgræsbane på eksist. grusbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 7:7-baner.

Kunstgræsbanen er disponeret med nyt lysanlæg med lysniveau 125 lux, endvidere med akkumuleringsopbygning i banen for optimal vandoptagelse, som forbedrer banens funktionelle evner under ekstreme nedbørsforhold, og i vinterperioden medfører mindre omfang af sne- og isbekæmpelse.

Anlægget udføres i kvalitet som FIFA ** og dermed i høj kvalitet.