I HSH’s domicil på Kalvebod Brygge er der for lejer J.P. Morgan, Copenhagen Branch, blevet nyindrettet kontorer, møde- og personalefaciliteter.

Arbejdet er udført i fagentreprise og har omfattet nye vægge, glaspartier, lofter, belysning, samt nyetablering

af ventilation, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og automatisk brandalameringsanlæg (ABA).

Arbejdet er gennemført under høje krav til sikkerhed i samarbejde med J.P. Morgan, London.