• Gladsaxe Skole ny kunstgræsbaner dronebillede

GLADSAXE SKOLE | TOTALRÅDGIVNING – NY KUNSTGRÆSBANE OG LYSANLÆG

GLADSAXE SKOLE- NY KUNSTGRÆSBANE OG LYSANLÆG

GLADSAXE SKOLE

NY KUNSTGRÆSBANE

I totalrådgivning for Gladsaxe Kommune og i samarbejde med Karise Anlæg & Byg A/S, er der etableret ny 3G kunstgræsbane på eksisterende græsareal, Gladsaxe Skole. Kvalitet, drift og […]

 • Bagsværd-Atletikstadion_COVER

BAGSVÆRD ATLETIKSTADION | TOTALRÅDGIVNING – NYT LED LYSANLÆG PÅ LØBEBANER

KOMPLET NY BELYSNING MED LED PÅ BAGSVÆRD ATLETIKSTADION
I samarbejde med Bagsværd Stadion, Gladsaxe Kommune og el-installatør Dansk Sportsbelysning A/S, er den gamle belysning udskiftet til et komplet nyt LED belysningsanlæg. Det gamle anlæg gav et […]

 • GLADSAXE-STADION_000

GLADSAXE STADION | TOTALRÅDGIVNING – NYT LED-LYSANLÆG

TOTALRÅDGIVNING – NYT LED-LYSANLÆG PÅ GLADSAXE STADION 
I samarbejde med Gladsaxe Stadion, Gladsaxe Kommune og el-installatør Sv. Aage Nielsen A/S, er 2 af de gamle gittermaster med metalhalogen-armaturer, som giver lys på kunstgræsbanerne, nu blevet udskiftet. De gamle master var […]

 • Ny kunstgræsbane på Horshøjvej i Rødovre_thumbnail

Kunstgræsbane på Horshøjvej i Rødovre

Horshøjvej har fået ny kunstgræsbane

I totalrådgivning for Rødovre Kommune, er der etableret der ny 3G kunstgræsbane på eksisterende grusbane, Horshøjvej i Rødovre. Kunstgræsbanen er opbygget på område, hvor der er vandboring til indvinding af drikkevand. […]

 • AB 4

Kunstgræsbane ved AB

Ny kunstgræsbane ved AB
I totalrådgivning for Gladsaxe Kommune og i samarbejde med hovedentreprenør Barslund A/S, er der i 2015 anlagt ny 3G kunstgræsbelægning med SBR infill og sand, på eksisterende grusbane v/AB Gladsaxe.

Arbejdet omfattede nyt […]

 • FIFA Quality and PRO

FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf MANUAL 2015

NYT: FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf MANUAL 2015
FIFA annoncerede ultimo 2015, at FIFA har udviklet et nyt FIFA Quality program, ‘FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf Manual 2015′, med sigte på at forbedre kvaliteten […]

 • Topdanmark 1

Topdanmark Hallen, Ballerup Idrætspark

Udskiftning og 100% recycling af eksisterende 2G indendørs kunstgræsbelægning
I totalrådgivning for Ballerup Kommune og i samarbejde med hovedentreprenør Barslund A/S, er der i 2015 foretaget udskiftning af eksisterende 2G kunstgræsbelægning i Topdanmark Hallen i Ballerup. […]

 • Kløvermarken 1

Kløvermarkens Idrætsanlæg

Udskiftning og 100% recycling af eksisterende 2G kunstgræsbane samt etablering af nyt lysanlæg
I totalrådgivning for Byggeri København, og i samarbejde med hovedentreprenør HJ Huse A/S, er der i løbet af sommeren 2015 foretaget udskiftning og […]

 • Sundby 1

Sundby Idrætspark

Udskiftning og 100% recycling af eksisterende 3G kunstgræsbane
I totalrådgivning for Byggeri Købehavn, og i samarbejde med hovedentreprenør HJ Huse A/S, er der i løbet af sommeren 2015 foretaget udskiftning af eksisterende 3G kunstgræsbane i Sundby […]

 • Den nye kunstgræsbane på Skovshoved Skole

Ny kunstgræsbelægning på Skovshoved Skole

Skovshoved Skole
Som totalrådgiver og kunstgræsrådgiver for Gentofte Kommune og i samarbejde med Barslund A/S i hovedentreprise, er der i 2014 lagt ny kunstgræsbelægning inklusiv sand-infill i Skovshoved Skole.

Arbejdet indenfor kunstgræsbelægningen omfatter udlægning af pre-fab shockpad […]

 • Den nye kunstgræsbane i Glamsbjerg, Assens

Kunstgræsbane i Glamsbjerg

Glamsbjerg, Assens Kommune
Som totalrådgiver for Assens Kommune, er der i hovedentreprise sommeren 2013 i samarbejde med Marius Pedersen A/S, etableret ny 3. generations 11-mands kunstgræsbane i Glamsbjerg, Assens. Kunstgræsbanen er placeret på eksisterende naturgræsareal overfor […]

 • Den ene nye kunststofbane i Jyllinge Tennis Klub

Nye kunstgræsbaner i Jyllinge Tennis Klub

Jyllinge Tennis Klub
Som totalrådgiver for Roskilde Kommune, er der i hovedentreprise sommeren 2013 i samarbejde med HP Tennisanlæg A/S, etableret nyt udendørs tennisanlæg i tilknytning til eksisterende anlæg ved Jyllinge Tennis Klub. Det nye anlæg […]

 • De nye lysmaster under klargøring til montage

Nyt lysanlæg i h.t. DBU-krav for superliga, Tingbjerg Idrætspark

Totalentrepriseudbud af nyt  lysanlæg bestående af 4 koniske master, galleri og projektører. Opgaven er udført af Pihl & Søn som totalentreprenør.

Bygherrerådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Københavns Ejendomme
Kommune: København
Byggesum: 4,2 mio. kr.
Periode: 2012

Kunstgræsbane i Emdrup

Som totalrådgiver for Københavns Ejendomme er der i hovedentreprise etableret ny 11:11-mands kunstgræsbane på eksist. grusbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske […]

 • IMG_1160

Kunstgræsbane i Herfølge

I samarbejde med Køge Kommune etableres der ny kunstgræsbane på Herfølge Stadion.

Banen placeres på den eksisterende grusbane og disponeres med kunstgræs i FIFA-Star-2 kvalitet.

 • Nyt atletikstadion på Rønnebær Allé

Nyt atletikstadion, Rønnebær Allé, Helsingør

Opgradering af eksist. atletikanlæg med cinders, til komplet nyt atletikanlæg med kunststof. Anlægget er disponeret således, at anlægget fremtræder som ‘arena’ med publikumsvolde omkring, frembragt v.h.a af afgravet overskudsjord. Endvidere er indretningen tilrettelagt med adgangsforhold […]

 • Boldklubben B73 får nye fodboldbaner

18000 m2 Kunst- og naturgræsbaner, B73 i Slagelse

I forbindelse med den nye omfartsvej Slagelse Vest, etableres der ny forbindelsesvej der ledes igennem det nuværende idrætsanlæg, med de konsekvenser, at de eksist. boldbanearealer ‘skæres’ over i 2 områder. Som rådgiver for Slagelse Kommune, […]

 • Slagesle Superliga med banevarme

Superligabane med banevarme på Slagelse Stadion

Som rådgiver for Slagelse Kommune er der i forbindelse med en politisk beslutning om opgradering af Slagelse Stadion til superliga, blevet gennemført en gennemgående renovering af opvisningsbanen, for at kunne overholde krav i h.t. DBU.

Arbejdet […]

 • Den nye bane til fodbold og amerikansk fodbold i Valby

Renovering af 25000 m2 kunstgræsbaner i Valby og Vanløse

Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er 2 baner i Valby Idrætspark, den ene til Amerikansk Fodbold, samt banen i Vanløse Idrætspark, blevet renoveret.

Alle 3 baner har i en længere periode været ubrugelige som følge af dårlige […]

11000 m2 Kunstgræsbane på Bagsværd Stadion

På eksist. græsanlæg umiddelbart ved Bagsværd Atletikstadion, etableres der kunstgræsbane hvorpå der placeres 11:11- h.h.v. 7:7-bane. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske og i samarbejde […]

20000 m2 naturgræsbane i Snekkersten

I samarbejde med Helsingør Kommune etableres der nye boldbaner i tilknytning til Snekkersten Idrætscenter. Boldbanerne udføres som naturgræsbaner og omfatter 2 ‘full-size’ 11:11-mandsbaner samt træningsarealer til 5:5- og 3:3-baner. I tilknytning hertil etableres der komplet […]

 • Ballerup Atletikstadion, test af kunststofbelægning, billede 1

Renovering af kunststofbelægning på Ballerup Atletikstadion

Ballerup Atletikstadion er et ældre anlæg, hvor kunststofbelægningen er moden til en renovering. Det er i brugernes og kommunens interesse, at anlægget underkastes en nøjere undersøgelse.

Nyt funktionsdygtigt anlæg
I tæt samarbejde med Teknologisk Institut, Ballerup Kommune […]

 • kunstgræs i slagelse 613 (7)

Kunstgræsbane, Slagelse Stadion

Kunstgræsbane til fodbold

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Slagelse Kommune
Kommune: Slagelse
Byggesum: 5 mio. kr.
Periode: 2009

 • IMG_1160

15000 m2 Kunstgræsbaner i Rødovre

2 nye kunstgræsbaner etableret på eksist. grusbane ved Espelunden Idrætsanlæg, Rødovre Kommune. Eksist. lysanlæg blev under udførelsen renoveret med energibesparende lysarmaturer, hvilket medførte en fordobling af det eksist. lysniveau med en halvering af effektforbruget.

Totalrådgiver: Jens […]

Kunstgræsbane, Herlev Idrætspark

Kunstgræsbane til fodbold

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Herlev Kommune
Kommune: Herlev
Byggesum: 5 mio. kr.
Periode: 2009

 • Sørbyhallens hockeybane

Kunstgræsbane til hockey, Sørbyhallen

Kunstgræsbane til hockey/National

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Slagelse Kommune
Kommune: Slagelse
Byggesum: 5 mio. kr.
Periode: 2009

Nyt atletikstadion, Korsør Hallen

Nyt atletikstadion i h.t. IAAF (kunststof)

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Slagelse Kommune
Kommune: Slagelse
Byggesum: 8 mio. kr.
Periode: 2009

Renovering af kunstofbelægning på atletikanlæg, Bagsværd Stadion

Renovering af kunststofbelægning omfattende ny topsprøjtning og opstribning.

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Kommune: Gladsaxe
Byggesum: 0,7 mio. kr.
Periode: 2008

Kunstgræsbane, Glostrup Idrætsanlæg

Etablering af miljøgodkendt kunstgræsbane

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Glostrup Kommune
Kommune: Glostrup
Byggesum: 5 mio. kr.
Periode: 2008

Atletikstadion ved Snekkerstenhallerne, Helsingør

Forundersøgelser samt prissat dispositionsforslag i f.b.m. etablering af nyt atletikstadion i fredet område ved Snekkerstenhallerne.

Disponering, fredningsforhold: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Helsingør Kommune
Kommune: Helsingør
Byggesum: 17 mio. kr.
Periode: 2007

Kunstgræsbane, Køge Stadion

Etablering af miljøgodkendt kunstgræsbane 3. generation, nyt lysanlæg, nyt hegn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Køge Kommune
Kommune: Køge
Byggesum: 5,5 mio. kr.
Periode: 2006/2007

Ændring af kunststofarealer, Frederiksberg Atletikstadion

Ændringer i fbm. Udvidelse af fodboldbanens spilleareal i ht. DBU-krav, herunder ændring af atletikkunsstofarealer, nyetablering af kuglestød m.m.

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Kommune: Frederiksberg
Byggesum: 1,4 mio. kr.
Periode: 2006/2007

Ændring af kunstofarealer, Odense Idrætspark

Forundersøgelser for renovering af atletikstadion og fodboldbane i overensstemmelse med DBU’s krav

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Odense Kommune
Kommune: Odense
Byggesum: 1 mio. kr.
Periode: 2003/2006/2007

Ændringer som følge af DBU-krav, Frederiksberg Stadion

Ændringer i forbindelse med udvidelse af fodboldbanens spilleareal i henhold til DBU-krav, herunder ændring af atletikkunsstofarealer, nyetablering af kuglestød m.m.

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Kunde: Frederiksberg Kommune
Beliggenhed: Frederiksberg
Budget:    1,4 mio.
Udførsel: 2006/2007

Naturgræsbane på Hillerød Stadion

Anlæg af naturgræsbane til fodbold m. nyt vækstlag (leveret færdigt vækstlag) og dræn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Hillerød Kommune
Kommune: Hillerød
Byggesum: 2 mio. kr.
Periode: 2006

Kunstgræsbane nr. 2 på Birkerød Stadion

Anlæg af kunstgræsbane nr. 2  til fodbold 3. generation

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Birkerød Kommune
Kommune: Birkerød
Byggesum: 2,5 mio. kr.
Periode: 2005

Lysanlæg til 1. divison og Superliga på Ølstykke Stadion

Etablering af nyt lysanlæg i ht. DBU-krav for 1.div forberedt for superliga

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Ølstykke Kommune
Kommune: Ølstykke
Byggesum: 2,5 mio. kr.
Periode: 2005

Kunstgræsbane, Værløse Boldklub

Anlæg af fodboldbane og træningsareal belagt med kunstgræs 3. generation, lysanlæg opgraderet

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Værløse Kommune
Kommune: Værløse, Stiager
Byggesum: 4,8 mio. kr.
Periode: 2004

Renovering af kunststof på atletikanlæg ved Fladhøjhallen, Rødekro

Forslag til renovering af skader på kunststofbaner

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Rødekro Kommune
Kommune: Fladhøj
Byggesum: 0,1 mio. kr.
Periode: 2004

Naturgræsbane til fodbold, Vestamager Idrætsanlæg (Ugandavej)

Etablering af naturgræsbane til fodbold med nyt vækstlag (blandeanlæg på stedet), dræn og hegn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Tårnby Kommune
Kommune: Tårnby
Byggesum: 1 mio. kr.
Periode: 2004

Naturgræsbane til fodbold ved Lynge Idrætsanlæg

Etablering af naturgræsbane til fodbold med nyt vækstlag (in-situ blandet), dræn og hegn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Allerød Kommune
Kommune: Lynge
Byggesum: 1 mio. kr.
Periode: 2004

Kastebur for hammer/diskos på Skovvang Stadion

Kastebur for hammer/diskos udskiftet i h.t. IAAF-regler

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Allerød Kommune
Kommune: Allerød
Byggesum: 0,1 mio. kr.
Periode: 2004

Atletikanlæg i Sundby Idrætspark

Totalrenovering af atletikbaner med kunststofbelægning samt renovering af fodboldnaturgræsbane med dræn og vandingsanlæg

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Københavns Idrætsanlæg
Kommune: København S.
Byggesum: 2,5 mio. kr.
Periode: 2004

Nye atletikdiscipliner på Bagsværd Stadion

Renovering af atletikstadion, ny vandgrav, nye springdiscipliner

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Kommune: Gladsaxe, Bagsværd
Byggesum: 1 mio. kr.
Periode: 2003

Renovering af kunstofbelægning på atletikanlæg, Hvidovre Stadion

Renovering af atletikanlæg med kunststofbelægning
Forundersøgelse for renovering af fodboldbane i overensstemmelse med DBU’s krav

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Hvidovre Kommune
Kommune: Hvidovre
Byggesum: 0,1 mio. kr.
Periode: 2003

Kunstgræsbane ved Farum Stadion (Idrætsvænget)

Anlæg af kunstgræsbane 3. generation m. træningsfaciliteter, nyt hegn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Farum Kommune
Kommune: Farum
Byggesum: 6 mio. kr.
Periode: 2002

Kunstgræsbane ved Stavnsholt Idrætsplads

Anlæg af kunstgræsbane 3. generation m. træningsfaciliteter og atletik, nyt lysanlæg, nyt hegn

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Farum Kommune
Kommune: Farum
Byggesum: 6 mio. kr.
Periode: 2002

Kunstgræsbane på Birkerød Stadion

Anlæg af kunstgræsbane til fodbold 3. generation

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Birkerød Kommune
Kommune: Birkerød
Byggesum: 4,8 mio. kr.
Periode: 2002

Nyt atletikstadion, Skovvang Stadion

Nyt atletikstadion

Totalrådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Allerød Kommune
Kommune: Allerød
Byggesum: 3,5 mio. kr.
Periode: 2000/2001

Udendørs skøjtebane og kunstgræsbane i Kumpelhaven, Farum

Anlæg af skøjtebane og kunstgræsbane

Disponering, køleanlæg: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Farum Kommune
Kommune: Farum
Byggesum: 0,1 mio. kr.
Periode: 2001