Ballerup Atletikstadion er et ældre anlæg, hvor kunststofbelægningen er moden til en renovering. Det er i brugernes og kommunens interesse, at anlægget underkastes en nøjere undersøgelse.

Nedslidt kunststofbelægning

Nedslidt kunststofbelægning på Ballerup Atletikstadion. Revne ved nordlige segment.

Atletikanlæg, renovering, kunststofbelægninger, kommuner

Ballerup Atletikstadion, renovering, skader i kunststof

Nyt funktionsdygtigt anlæg

I tæt samarbejde med Teknologisk Institut, Ballerup Kommune og Dansk Atletik Forbund, afklares mulige renoveringsløsninger i 2010, hvor omkostninger sættes i forhold til forventet levetid. Efter tekniske undersøgelser og bygherrens ønske om en løsning med lang levetid er det vurderet at udskifte kunststofbelægningen. Det er hensigten, at anlægget efter den kommende sommerferie igen fremstår som et funktionsdygtigt anlæg til træning og afholdelse af stævner og mesterskaber.

Ballerup Atletikstadion, kunststoftykkelse og stødabsorbering

Ballerup Atletikstadion, Teknologisk Institut måler belægningstykkelse

I 2011 stod Ballerup Atletikstadion fuld færdig med komplet ny kunststofbelægning og opstribning.