Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af komplet nyt atletikanlæg med kunststofbelægning omfattende 3 x 200m rundløbs- h.h.v. 5 x 60m ligeløbsbaner, samt springgrav for længde- og trespring. Rundløbsbanerne omgrænser en 7:7-mands 3. genererations kunstgræsbane. Anlægget er indhegnet af lavt balusterhegn hvor der udenfor hegnet på ligeløbssiden er etableret tribune af betonelementer som på bagsiden fungerer som cykelparkering.

Drænsystemet er udført i kombination med at bundopbygningen er udført med høj akkumulering og forsinkelse af regnvand.

Anlægget er forsynet med belysningsanlæg således at der kan trænes på anlægget efter mørkets frembrud.

Ny kunsstofbelægning på tracken

Den lange sprintbane

Løbekurven samt hjørnet af fodboldbanen

Løbebanen samt hjørnesparksområdet på fodboldbanen