Nyt atletikstadion i Slagelse erstatter Gl. Stadion

Som totalrådgiver for Slagelse Kommune, er der i hovedentreprise sommeren 2013 i samarbejde med H.J. Huse  A/S, etableret nyt atletikanlæg i Slagelse til erstatning for Gl. Stadion der i stedet skal bruges som forsinkelsesbassin for regnvand. Det nye atletikanlæg er placeret ved Nørrevangsskolen, hvor Atletikklubben ”Slagelse Atletik Delta” har base. Anlægget er indrettet som et 400m-rundløbsanlæg, enkeltradiet i ender med indvendig radius 36,5m,  med 4 rund- og 6 ligeløbsbaner. Endvidere spring- og kastediscipliner omfattende, længde- og trespring, kuglestød, stang- og højdespring, samt hammer-, diskos- og spydkast. Kunststofbelægning er udført med vandgennemtrængelig kunststofbelægning på rund- og ligeløbsbaner, samt på tilløbsarealer for spring- og kastediscipliner. Anlægget er indhegnet med lavt rørbøjlehegn og forsynet med 5m-master som træningslys rundt om hele anlægget. For publikum er der etableret græstilsåede siddevolde, opbygget af overskudsmaterialer fra anlægsarbejdet. Grundet særlige jordbundsforhold er der under alle kunststofarealer indbygget forstærkning med geonet i forbindelse med bundopbygningen.

Anlægget overholder kravsspecifikationer i h.t. IAAF og DAF med opstregning for internationale som nationale discipliner, herunder for veteraner.

Nørrevangsskolen, Slagelse

Eksisterende atletikanlæg og boldbane før renovering

Nørrevangsskolen, Slagelse

Det nye atletikstadion og boldbane efter renovering