Jyllinge Tennis Klub

Som totalrådgiver for Roskilde Kommune, er der i hovedentreprise sommeren 2013 i samarbejde med HP Tennisanlæg A/S, etableret nyt udendørs tennisanlæg i tilknytning til eksisterende anlæg ved Jyllinge Tennis Klub. Det nye anlæg er placeret på eksisterende grusbaneareal og omfatter 4 nye baner, hvor 2 er rødgrusbaner, som erstatning for eksisterende rødgrusbaner der nedlægges ved Jyllingehallen, samt 2 kunststofbaner. I forbindelse med de nye baner er der etableret ny bundopbygning, afvandingsanlæg med afløb til faskine, vandingsanlæg, hegn og flisebelagt adgangsvej. Der er ikke foretaget ændringer på eksisterende lysanlæg. Jyllinge Tennis Klub råder efter udbygningen over 8 udendørs tennisbaner i høj kvalitet.

Eksisterende grusbane før etablering af nye tennisbaner

Nyt hegn og flisebelægninger rundt om nye tennisbaner

Ny rødgrusbane i Jyllinge Tennis Klub

Nye rødgrusbaner

Den første af to nye kunststofbaner

Nye kunstgræsbaner