I forbindelse med den nye omfartsvej Slagelse Vest, etableres der ny forbindelsesvej der ledes igennem det nuværende idrætsanlæg, med de konsekvenser, at de eksist. boldbanearealer ‘skæres’ over i 2 områder. Som rådgiver for Slagelse Kommune, arbejdes der på forskellige løsninger, hvor bl.a. jordtilkøb til området, muliggør forbedrede forhold for B73, ved bl.a. etablering af ny opvisningsbane samt diverse kunstgræsarealer til 11- og 7-mandsfodbold.

Arbejdet er igangsat 2011 og forventes afsluttet sommeren 2012. Den samlede opgave som udføres i hovedentreprise omfatter nye boldbaner bestående af en ny opvisningsbane i naturgræs, ny kunstgræsbane i FIFA-Star 2-kvalitet samt et naturgræsareal til træning.

Naturgræsbaner optimeres med forbedret vækstlag og afvandingsanlæg. Kunstgræsbanen er disponeret med komplet nyt lysanlæg med lysniveau 250 lux, endvidere med akkumuleringsopbygning i banen for optimal vandoptagelse, som forbedrer banens funktionelle evner under ekstreme nedbørsforhold, og i vinterperioden medfører mindre omfang af sne- og isbekæmpelse.

Billeder er på vej…