På eksist. græsanlæg umiddelbart ved Bagsværd Atletikstadion, etableres der kunstgræsbane hvorpå der placeres 11:11- h.h.v. 7:7-bane. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske og i samarbejde med DBU er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 9:9- og 5:5-baner, således at kunstgræsarealet bliver multianvendeligt for alle aldersgrupper i turneringsøjemed som til træning.

Anlægget udføres i kvalitet som FIFA ** og dermed i høj kvalitet.