Horshøjvej får ny kunstgræsbane

I totalrådgivning for Rødovre Kommune, etableres der ny 3G kunstgræsbane på eksisterende grusbane, Horshøjvej i Rødovre. Kunstgræsbanen opbygges på område, hvor der er vandboring til indvinding af drikkevand. I den forbindelse opbygges banen med afværgeforanstaltninger, således at der ikke sker nedsivning fra kunstgræsbanen og forurening af drikkevandet. Endvidere, som følge af krav til begrænset udledning, udføres bundopbygning med henblik på høj akkumulering af vand i banen. Det samlede kunstgræsareal afvandes via nyt drænsystem med afløb til offentligt hovedkloaksystem via prøveudtagningsbrønd, men forberedt for på sigt, at kunne omkobles med udledning til recipient. Banen forventes at stå færdig i 2016.

Den eksisterende bane ved Horshøjvej.

Den eksisterende bane ved Horshøjvej.

Placering af ny kantsten, brønd og hegnene for ny kunstgræsbane.

Placering af ny kantsten, brønd og hegnene for ny kunstgræsbane.

Terræn nivellering.

Terræn nivellering.

Montering af kunstgræs, hegnene og vandret fliser.

Montering af kunstgræs, hegnene og vandret fliser.

Ny 3G kunstgræsbane og hegnene med ny skur og sidder areal.

Ny 3G kunstgræsbane og hegnene med ny skur og sidder areal.

Service adgang på det kunstgræsbane.

Service adgang på det kunstgræsbane.