Horshøjvej får ny kunstgræsbane

I totalrådgivning for Rødovre Kommune, etableres der ny 3G kunstgræsbane på eksisterende grusbane, Horshøjvej i Rødovre. Kunstgræsbanen opbygges på område, hvor der er vandboring til indvinding af drikkevand. I den forbindelse opbygges banen med afværgeforanstaltninger, således at der ikke sker nedsivning fra kunstgræsbanen og forurening af drikkevandet. Endvidere, som følge af krav til begrænset udledning, udføres bundopbygning med henblik på høj akkumulering af vand i banen. Det samlede kunstgræsareal afvandes via nyt drænsystem med afløb til offentligt hovedkloaksystem via prøveudtagningsbrønd, men forberedt for på sigt, at kunne omkobles med udledning til recipient. Banen forventes at stå færdig i 2016.

 

Eksisterende bane ved Horshøjvej

Den eksisterende bane ved Horshøjvej