TOTALRÅDGIVNING – NYT LED-LYSANLÆG PÅ GLADSAXE STADION 

I samarbejde med Gladsaxe Stadion, Gladsaxe Kommune og el-installatør Sv. Aage Nielsen A/S, er 2 af de gamle gittermaster med metalhalogen-armaturer, som giver lys på kunstgræsbanerne, nu blevet udskiftet. De gamle master var udtjente, og der var tilbagevendende problemer med lyset. Nu står der et hypermoderne anlæg, bestående af 2 stk. 24 m høje koniske master, med LED-armaturer. Det samlede lysanlæg er forberedt for senere opgradering til højere luxniveau. Dette tænkt ind ifbm. når de øvrige gamle gittermaster, en gang skal skiftes.

 Arbejdet blev gennemført med stor tilfredshed indenfor tidsplanen, og med kun 1 uges afbrydelse af lyset på kunstgræsbanerne, så brugen af banerne stort set ikke var berørt af ombygningen.

GLADSAKE-STADION_før

GLADSAKE-STADION. Gamle gittermaster nedtages og bortkøres.

GLADSAKE-STADION_NYT FÆRDIGT MASTEFUNDAMENT

NYT FÆRDIGT MASTEFUNDAMENT

Gladsaxe Stadion

GLADSAXE STADION. Nye master