NYT: FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf MANUAL 2015

FIFA annoncerede ultimo 2015, at FIFA har udviklet et nyt FIFA Quality program, ‘FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf Manual 2015′, med sigte på at forbedre kvaliteten af kunstgræsbelægningssystemer, som produceres og installeres rundt om i verden.

FIFA Manual 2015 træder i ktaft og erstatter pr. 1/1-2017 den nuværende gældende FIFA Manuar 2012. Kunstgræsbelægninssystemer iht. Manual 2012 har skulle opfylde følgende kvalitetskrav:

– FIFA-1Star (el. FIFA*), med vægt på høj slidstyrke

– FIFA-2Star (el. FIFA**), med vægt på høje spilletekniske egenskaber

Kunstgræsbelægningssystemet skal iht. Manual 2015 opfylde følgende kvalitetskrav:

– FIFA Quality, med vægt på høje spilletekniske egenskaber og høj brugsfrekvens

– FIFA Quality Pro, med vægt på høj kvalitet til opvisningskampe og lav brugsfrekvens

Der er fastsat en overgangsperiode i 2016, hvor der kan udføres baner, efter Manual 2012 og Manual 2015. Dog gælder, at alle nye baner som testes i 2016, kun udføres iht. Manual 2015, d.v.s. enten som FIFA Quality eller FIFA Quality Pro. Der fieldtestes således ikke længere efter Manual 2012, og der udstedes heller ikke længere, Field Certificate med kvalitetsbetegnelserne FIFA-1Star eller FIFA-2Star.

Formålet med Manual 2015 er en tydeligere differentiering af kunstgræsbelægningssystemer som er egnet, alt afhængig af krav til spilletekniske egenskaber og brugsfrekvens. Klassificeringerne kan overordnet inddeles og karakteriseres, til brug for valg af det rette kunstgræsbelægningssystem:

FIFA Quality

– Høje krav til spilletekniske egenskaber

– Høj brugsfrekvens, ca. 40-60 spilletimer om ugen

– Høje krav til slidstyrke ifbm. skærpede testforsøg i laboratorie

– Typisk til små og mellemstore klubber, kommunale anlæg, og skoler

FIFA Quality Pro

– Meget høje (internationale) krav til spilletekniske egenskaber, som vægter væsentligt mere end ønsket

– Lav brugsfrekvens, max. 20 spilletimer om ugen

– Typisk til stadions, opvisningsbaner, professionelle anlæg