Hellerup Idrætsklub

I 2014 er der i samarbejde med Gentofte Kommune indgået aftale i totalrådgivning om forbedring af forholdene af HIKs tennisanlæg på Hartmansvej i Hellerup. Projektet udføres i 2 etaper.

Etape 1 som udføres i hovedentreprise af Dansk Halbyggeri, omfatter udskiftning af eksisterende belysning til ny LED-belysning på 8 indendørs tennisbaner. Endvidere udskiftning og konvertering af 2 udendørs rødgrusbaner til hardcourtbaner, samt etablering af konstruktioner og installationer for ny boblehal. Hovedentreprise i Etape 2 varetages af ScandiHall Scandinavia a/s, og omfatter levering og montering af boblehallen.

Projektet forventes at være færdigt medio december, og HIK vil derefter råde over et topmoderne tennisanlæg.

 

Tennisbaner i Hellerup Idræts Klub under renovering

Bane 3+4 hvor arbejdet er begyndt

Gavl på tennishal i Hellerup Idræts Klub

Bagvæggen af indendørshallen samt brandsikring af gavl

DSC05058

Den næsten færdige boblehal udefra

Færdig boblehal i HIK

Den færdige boblehal i HIK

Boblehallen indendørs