Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er der i totalentreprise etableret ny overdækket skøjtebane på gasværksgrunden ved Østre Gasværk, Østerbro. Anlægget er udført som erstatning for anlægget i Ryparken som er nedtaget i forbindelse med Motorvejsprojektet Nordhavn.

Skøjtebanen Østre Skøjtehal  er en ‘full-size’ ishockeybane der også tjener som træningsbane for kunstskøjteløbere. Banen er overdækket med termo dugløsning båret af gitterstålspær. I tilknytning hertil er der stor pavillon-by udført efter BR10-krav og indeholder faciliteter til skøjteudlejning, møde- og klublokaler, omklædnings- og baderum, sliberum, teknisk service m.m.

Anlægget er bestykket med ventilations- og affugtningssystem samt vandbehandlingssystem med regenerering af smeltevand fra isgrav.

Den overdækked boblehal

Den overdækkede skøjtbane ved Østre Gasværk