Som bygherrerådgiver for tennisklubben HIK i Hellerup er der udarbejdet skitseforslag til overdækning af 4 udvendige tennisbaner i forlængelse af eksisterende tennishal. Forundersøgelser har omfattet opmåling af området v/landinspektør Skelstedet, samt drøftelser med myndigheder og afklaring i forhold til bygge- og skellinier samt byggehøjde.

Bane 3+4 på udendørsanlægget i HIK

Bane 3+4 som snart bliver konverteret til hardcourtbaner samt overdækket af boblehal til indendørssæsonen

Den næsten færdige boblehal udefra

Den næsten færdige boblehal udefra