Med vægt på direkte kontakt til den ansvarlige i hele forløbet, tilbydes der rådgivning med stor erfaring indenfor byggeri og anlæg i alle dets faser. Ydelserne formuleres fra gang til gang og kan variere, fra indledende undersøgelser, skitse- og beslutningsgrundlag, til at omfatte en totalrådgivning, med ansvar for detailprojekt og underrådgivere, myndigheder, udbud, licitation, kontrahering, byggestyring, til og med anlægget er afleveret og ibrugtaget.

Jens Wessberg arbejder med tegninger

Erfaringsgrundlaget er efter 25 års ingeniørvirke meget forskelligartet og bredt, hvor opgaverne kan bestå i overordnet bygherrerådgivning, indhentning af specialviden, til at være en konkret faglig opgave, omfattende alle normale ingeniørdiscipliner såsom bærende konstruktioner, installationer, herunder ventilation og køling.

Som særkompetence er rådgivning af idrætsanlæg, omfattende kunststofbaner til fodbold og hockey, idræts- og multihaller, bobblehaller, naturgræsbaner, grus- og tennisbaner, sportsgulve, kunststofbelagte atletikanlæg m.m., hvor sidstnævnte projekteres efter internationale krav i h.t. IAAF, i tæt samarbejde med Teknisk Udvalg i Dansk Atletik Forbund.

Fra 2011 til 2018 har Jens Wessberg været tilknyttet som teknisk konsulent til Dansk Tennis Forbund. Arbejdet har omfattet teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med ind- og udvendige tennisanlæg. Det være sig forhold vedr. drift og vedligehold, herunder afholdelse af kurser, samt renovering og nyanlæg.

Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma ApS er en enkeltmandsejet virksomhed stiftet i 2006. For specifikke oplysninger henvises der til personligt CV, referencer og ydelser.

Dine ønsker og behov er helt centrale i vores arbejde, og vi har bevist, at vi har evnen til at drage omsorg for hinanden og for de opgaver, vi bliver betroet at løse. Referencelisten viser, at vores kunder og samarbejdspartnere løbende gør brug af vores kvalitative ydelser.

Når du næste gang skal i gang med et projekt, vil vi gøre vores yderste for at blive din foretrukne samarbejdspartner på opgaver omkring idræts- og sportsanlæg, kulturbyggeri, renovering og andre udvalgte ingeniørrelaterede markeder.