Nyheder

2811, 2018

IDRÆTSANLÆGGET PÅ JENS JESSENS VEJ | PROJEKTRÅDGIVNING – UDSKIFTNING AF 3 KUNSTGRÆSBANER

Af |28. november 2018|Kategorier: Nyheder, Renovering og nybyggeri|Kommentarer slået fra

IDRÆTSANLÆGGET PÅ JENS JESSENS VEJ | PROJEKTRÅDGIVNING – UDSKIFTNING AF 3 KUNSTGRÆSBANER
I samarbejde med Frederiksberg Kommune og entreprenørfirmaet Polytan Danmark, har vi som projektrådgivere udskiftet 22.607 m2 kunstgræsbelægning, fordelt på 3 baner, benævnt bane nr. 1, 2 og 3. Denne sag krævede udover udskiftning til ny kunstgræsbelægning, bortskaffelse af den gamle kunstgræsbelægning inkl. infill af […]

2611, 2018

HERLEV ATLETIKSTADION | RENOVERING AF LØBEBANER

Af |26. november 2018|Kategorier: Nyheder, Renovering og nybyggeri|Kommentarer slået fra

RENOVERING AF LØBEBANER PÅ HERLEV ATLETIKSTADION 
I samarbejde med Herlev Kommune og entreprenørfirmaet Arkildsgaard ApS, har vi som totalrådgivere renoveret Herlev Atletikstadion. Denne sag krævede omfattende arbejde med istandsættelse af kunststofbelægningen på løbebaner og i D-sektioner, herunder blænding af vandgrav, reparation af underliggende asfalt, samt opretning af voldsom sætning i banen grundet dårlige jordbundsforhold. For at undgå […]

2802, 2018

BAGSVÆRD ATLETIKSTADION | TOTALRÅDGIVNING – NYT LED LYSANLÆG PÅ LØBEBANER

Af |28. februar 2018|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

KOMPLET NY BELYSNING MED LED PÅ BAGSVÆRD ATLETIKSTADION
I samarbejde med Bagsværd Stadion, Gladsaxe Kommune og el-installatør Dansk Sportsbelysning A/S, er den gamle belysning udskiftet til et komplet nyt LED belysningsanlæg. Det gamle anlæg gav et meget uensartet og lavt lysniveau på løbebanerne, hvilket brugerne af anlægget efterhånden var meget kede af. Nu er der etableret […]

2202, 2018

GLADSAXE STADION | TOTALRÅDGIVNING – NYT LED-LYSANLÆG

Af |22. februar 2018|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

TOTALRÅDGIVNING – NYT LED-LYSANLÆG PÅ GLADSAXE STADION 
I samarbejde med Gladsaxe Stadion, Gladsaxe Kommune og el-installatør Sv. Aage Nielsen A/S, er 2 af de gamle gittermaster med metalhalogen-armaturer, som giver lys på kunstgræsbanerne, nu blevet udskiftet. De gamle master var udtjente, og der var tilbagevendende problemer med lyset. Nu står der et hypermoderne anlæg, bestående af 2 stk. 24 m […]

903, 2016

Kunstgræsbane på Horshøjvej i Rødovre

Af |9. marts 2016|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Horshøjvej får ny kunstgræsbane
I totalrådgivning for Rødovre Kommune, etableres der ny 3G kunstgræsbane på eksisterende grusbane, Horshøjvej i Rødovre. Kunstgræsbanen opbygges på område, hvor der er vandboring til indvinding af drikkevand. I den forbindelse opbygges banen med afværgeforanstaltninger, således at der ikke sker nedsivning fra kunstgræsbanen og forurening af drikkevandet. Endvidere, som følge af krav […]

2602, 2016

Kunstgræsbane ved AB

Af |26. februar 2016|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Ny kunstgræsbane ved AB
I totalrådgivning for Gladsaxe Kommune og i samarbejde med hovedentreprenør Barslund A/S, er der i 2015 anlagt ny 3G kunstgræsbelægning med SBR infill og sand, på eksisterende grusbane v/AB Gladsaxe.

Arbejdet omfattede nyt kunstgræsbelægningssystem uden shockpad, inklusiv opstregning til 11-, 5- og 8-mandsbaner. Endvidere som følge af krav til begrænset udledning, er ny […]

2602, 2016

FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf MANUAL 2015

Af |26. februar 2016|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

NYT: FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf MANUAL 2015
FIFA annoncerede ultimo 2015, at FIFA har udviklet et nyt FIFA Quality program, ‘FIFA QUALITY CONCEPT for Football Turf Manual 2015′, med sigte på at forbedre kvaliteten af kunstgræsbelægningssystemer, som produceres og installeres rundt om i verden.

FIFA Manual 2015 træder i ktaft og erstatter pr. 1/1-2017 den […]

2202, 2016

Kunstgræsbane i Måløv

Af |22. februar 2016|Kategorier: Nyheder|Kommentarer slået fra

Ny 3G kunstgræsbane i Måløv Idrætspark
I totalrådgivning for Ballerup Kommune, og i samarbejde med hovedentreprenør Barslund A/S, er der i 2015 anlagt ny 3G kunstgræsbane med SBR Infill og sand i Måløv Idrætspark. Kunstgræsbanen er etableret på forstærket bundopbygning, og med nyt afvandingsanlæg, som via prøveudtagningsbrønd og rensecontainer, har direkte afløb til Måløv Å. På […]

2202, 2016

Topdanmark Hallen, Ballerup Idrætspark

Af |22. februar 2016|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Udskiftning og 100% recycling af eksisterende 2G indendørs kunstgræsbelægning
I totalrådgivning for Ballerup Kommune og i samarbejde med hovedentreprenør Barslund A/S, er der i 2015 foretaget udskiftning af eksisterende 2G kunstgræsbelægning i Topdanmark Hallen i Ballerup. Arbejdet omfattede:

– Optagning af sandinfill i bigbags

– Opskæring og oprulning af eksisterende 2G kunstgræsbelægning

– Bortkørelse af belægningssystemet til 100% recycling […]

1802, 2016

Kløvermarkens Idrætsanlæg

Af |18. februar 2016|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Udskiftning og 100% recycling af eksisterende 2G kunstgræsbane samt etablering af nyt lysanlæg
I totalrådgivning for Byggeri København, og i samarbejde med hovedentreprenør HJ Huse A/S, er der i løbet af sommeren 2015 foretaget udskiftning og opgradering af eksisterende 2G kunstgræsbelægningssystem samt lysanlæg på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Projektet omfattede:

– Opskæring og oprulning af eksisterende 2G kunstgræsbelægning inkl. […]