Månedlige Arkiver: februar 2013

502, 2013

Nye faciliteter for A. Espersen, Kbh.

Af |5. februar 2013|Kategorier: Nyheder|Kommentarer slået fra

På Kalvebod Brygge 39-41 er der i eksisterende lejemål på 3.sal, blevet indrettet nye  kontorer, møde- og personalefaciliteter, for Finansiel Stabilitet.

Som projektrådgiver og i samarbejde med ejendommens ejer Norrporten, er der udarbejdet  projekt for nye vægge, glaspartier, lofter, belysning,

ventilation og køling, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og […]

502, 2013

Nye faciliteter for FS, Kbh.

Af |5. februar 2013|Kategorier: Nyheder|Kommentarer slået fra

På Kalvebod Brygge 39-41 er der i eksisterende lejemål i stueetagen, blevet indrettet ny reception, kontorer, møde- og personalefaciliteter, for Finansiel Stabilitet.

Som projektrådgiver og i samarbejde med ejendommens ejer Norrporten, er der udarbejdet  projekt for nye vægge, glaspartier, lofter, belysning,

ventilation og køling, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og automatisk brandalameringsanlæg (ABA).

502, 2013

Lejemålsopdeling i HSH Nordbank, Kbh.

Af |5. februar 2013|Kategorier: Renovering og nybyggeri|Kommentarer slået fra

I samarbejde med Danielsen Architecture, HSH Nordbank og Sadolin og Albæk, leveres der teknisk ingeniørrådgivning i forbindelse med forslag til opdeling af nuværende domicil, til flere lejemål. I den forbindelse undersøges opdeling af CTS, lysstyring, adgangskontrol (ADK), tyverisikring (AIA), automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), energi- og forbrugsmåling, ventilation, køling og varme.

Endvidere afklares alternative transportveje til og fra […]

402, 2013

Nyt udvendig skoleidrætsanlæg på Lykkebo Skole, Valby

Af |4. februar 2013|Kategorier: Nyheder|Kommentarer slået fra

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af komplet nyt atletikanlæg med kunststofbelægning omfattende 3 x 200m rundløbs- h.h.v. 5 x 60m ligeløbsbaner, samt springgrav for længde- og trespring. Rundløbsbanerne omgrænser en 7:7-mands 3. genererations kunstgræsbane. Anlægget er indhegnet af lavt balusterhegn hvor der udenfor hegnet på ligeløbssiden er etableret tribune af betonelementer som på bagsiden fungerer […]

402, 2013

Bobblehal over 2 tennisbaner, HIK i Hellerup

Af |4. februar 2013|Kategorier: Idræts- og kulturbyggeri|Kommentarer slået fra

Som bygherrerådgiver for tennisklubben HIK i Hellerup er der udarbejdet skitseforslag til overdækning af 4 udvendige tennisbaner i forlængelse af eksisterende tennishal. Forundersøgelser har omfattet opmåling af området v/landinspektør Skelstedet, samt drøftelser med myndigheder og afklaring i forhold til bygge- og skellinier samt byggehøjde.

402, 2013

Ny lethal i Ørestad City

Af |4. februar 2013|Kategorier: Idræts- og kulturbyggeri, Nyheder|Kommentarer slået fra

I samarbejde med Nord Architects Copenhagen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, leveres der teknisk ingeniørrådgivning ved udarbejdelse af forundersøgelsesrapport samt deltagelse i workshops i forbindelse med programlægning af ny lethal til brug for indendørs fritidsaktiviteter.

402, 2013

Ny lethal i Sundby Idrætspark

Af |4. februar 2013|Kategorier: Idræts- og kulturbyggeri, Nyheder|Kommentarer slået fra

I samarbejde med Krydsrum Arkitekter og Københavns Ejendomme, leveres der teknisk ingeniørrådgivning ved udarbejdelse af forundersøgelsesrapport i forbindelse med programlægning af ny lethal til brug for indendørs fritidsaktiviteter.

402, 2013

Kunstgræsbaner ved Strøbyhallen, Stevns

Af |4. februar 2013|Kategorier: Nyheder|Kommentarer slået fra

Som projektrådgiver for Stevns Kommune projekteres og udbydes ny ‘full-size’ 11:11-mands 3. generations FIFA-Star-2 kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Strøbyhallen. I tilknytning hertil komplet nyt drænsystem med afvanding til nyt forsinkelsesbassin.  Som optioner udbydes opvarmningsareal i tilknytning til 11:11-mandsbanen, samt opgradering af eksisterende kunstgræsbane fra 2. til 3. generation.

402, 2013

Nyt lysanlæg i h.t. DBU-krav for superliga, Tingbjerg Idrætspark

Af |4. februar 2013|Kategorier: Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Totalentrepriseudbud af nyt  lysanlæg bestående af 4 koniske master, galleri og projektører. Opgaven er udført af Pihl & Søn som totalentreprenør.

Bygherrerådgiver: Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS
Bygherre: Københavns Ejendomme
Kommune: København
Byggesum: 4,2 mio. kr.
Periode: 2012

402, 2013

Dortheavej 61, ny køkkenudsugning

Af |4. februar 2013|Kategorier: Renovering og nybyggeri|Kommentarer slået fra

I samarbejde med Juul&Hansen Arkitekter AS, og for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, leveres der teknisk ingeniørrådgivning i forbindelse med ændret køkkenudsugning fra tidligere gennem facade til direkte over tag. I samme forbindelse lovliggørelse fra tidligere og indhentelse af byggetilladelse.