Månedlige Arkiver: februar 2012

2202, 2012

Kunstgræsbane i Emdrup

Af |22. februar 2012|Kategorier: Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Som totalrådgiver for Københavns Ejendomme er der i hovedentreprise etableret ny 11:11-mands kunstgræsbane på eksist. grusbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 7:7-baner.

Kunstgræsbanen er disponeret med nyt lysanlæg med lysniveau 125 lux, endvidere […]

1202, 2012

Ishockey- og kunstskøjtebane overdækket med telthal på Gasværksgrunden, Kbh.

Af |12. februar 2012|Kategorier: Idræts- og kulturbyggeri|Kommentarer slået fra

Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er der i totalentreprise etableret ny overdækket skøjtebane på gasværksgrunden ved Østre Gasværk, Østerbro. Anlægget er udført som erstatning for anlægget i Ryparken som er nedtaget i forbindelse med Motorvejsprojektet Nordhavn.

Skøjtebanen Østre Skøjtehal  er en ‘full-size’ ishockeybane der også tjener som træningsbane for kunstskøjteløbere. Banen er overdækket med termo dugløsning […]

1202, 2012

Kunstgræsbane i Herfølge

Af |12. februar 2012|Kategorier: Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

I samarbejde med Køge Kommune etableres der ny kunstgræsbane på Herfølge Stadion.

Banen placeres på den eksisterende grusbane og disponeres med kunstgræs i FIFA-Star-2 kvalitet.

1202, 2012

Nyt atletikstadion, Rønnebær Allé, Helsingør

Af |12. februar 2012|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

Opgradering af eksist. atletikanlæg med cinders, til komplet nyt atletikanlæg med kunststof. Anlægget er disponeret således, at anlægget fremtræder som ‘arena’ med publikumsvolde omkring, frembragt v.h.a af afgravet overskudsjord. Endvidere er indretningen tilrettelagt med adgangsforhold og diverse discipliner tæt på publikum, for såvel handicappede som ikke-handicappede. Som særlig foranstaltning etableres der kastefacilitet for kørestolsbrugere.

Anlægget er […]

1202, 2012

Nye faciliteter for J.P. Morgan, Kbh.

Af |12. februar 2012|Kategorier: Renovering og nybyggeri|Kommentarer slået fra

I HSH’s domicil på Kalvebod Brygge er der for lejer J.P. Morgan, Copenhagen Branch, blevet nyindrettet kontorer, møde- og personalefaciliteter.

Arbejdet er udført i fagentreprise og har omfattet nye vægge, glaspartier, lofter, belysning, samt nyetablering

af ventilation, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og automatisk brandalameringsanlæg (ABA).

Arbejdet er gennemført under høje krav til sikkerhed i samarbejde med […]

1002, 2012

18000 m2 Kunst- og naturgræsbaner, B73 i Slagelse

Af |10. februar 2012|Kategorier: Nyheder, Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.|Kommentarer slået fra

I forbindelse med den nye omfartsvej Slagelse Vest, etableres der ny forbindelsesvej der ledes igennem det nuværende idrætsanlæg, med de konsekvenser, at de eksist. boldbanearealer ‘skæres’ over i 2 områder. Som rådgiver for Slagelse Kommune, arbejdes der på forskellige løsninger, hvor bl.a. jordtilkøb til området, muliggør forbedrede forhold for B73, ved bl.a. etablering af ny […]